امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

قوانین سایت خبری

مسئولیت تمامی اخباری که در سایت اخبار گمرکی – اقتصادی ارسال می شود بر عهده کاربران دارای امکان انتشار خبر بر روی وب سایت می باشد. 

از واگذاری دسترسی های مربوط به درج خبر به سایرین (حتی مدیران مافوق) جدداً خودداری نمائید.

در صورت اطلاع یافتن سایر افراد از رمز واگذار شده، سریعاً از واحد انفورماتیک درخواست تغییر رمز نمائید.

جهت جلوگیری از پراکندگی خبرها در سایت، هنگام درج خبر، دسته بندی­های موضوعی مربوط به خبرها را حتماً رعایت نمائید.

درج هرگونه پیام مربوط به “تبریک، تقدیر و تسلیت­ به همکاران” و “پیامهای ارسالی از سوی کارکنان” در پایگاه خبری، فقط با نظر جمعی صورت می گیرد.

جهت جلوگیری از افزایش غیر ضروری حجم database، فقط خبرهایی که ارزش آرشیوی دارند؛ درج گردد.

از کپی برداری تصاویر و متن خبری سایر رسانه ها و انتشار مجدد آن با نام این سایت خبری اجتناب فرمائید. چنانچه کپی برداری از مطالب یا تصاویر موجود در سایتهای دیگر نموده اید حتماً مشخصات مأخذ را در انتهای خبر درج نمائید.

حق نشر (copyright) سایت های دیگر را به طور کامل رعایت نمائید و از درج مطالب دارای حق نشر بدون اجازه صاحب آن در این سایت خودداری نمائید. در این گونه شرایط مسئولیت عمل انجام شده با فرد خاطی خواهد بود .